AntroBlogi on laajalle yleisölle suunnattu verk­ko­jul­kaisu, joka kommentoi suo­ma­lai­sille läheisiä aiheita ant­ro­po­lo­gi­sesta näkö­kul­masta. Tavoitteenamme on tarjota ant­ro­po­lo­gi­sen tie­to­tai­don hedelmiä laajemman yleisön iloksi ja parantaa tie­tee­na­lan näky­vyyttä. Sivusto esittelee ant­ro­po­lo­giaa oppiai­neena ja osaa­mi­sa­lana, ja jakaa tietoa sen hyödyistä työ­elä­mässä. 

AntroBlogia kir­joit­ta­vat ant­ro­po­lo­git nojaavat oman alansa tut­ki­mus­tie­toon ja eri­kois­osaa­mi­seen. Asioista puhutaan aka­tee­mi­sesta taustasta huo­li­matta help­po­lu­kui­sesti ja ajatuksia herät­tä­västi.

AntroBlogi on voittoa tavoit­te­le­ma­ton, uskon­nol­li­sesti ja poliit­ti­sesti sitou­tu­ma­ton. Se ei maksa jul­kai­su­palk­kioita ja toimii open access –peri­aat­teella. Toimituskunta koostuu koke­neista ant­ro­po­lo­geista ja alan opis­ke­li­joista, joita motivoi tie­tee­na­lan tun­net­ta­vuu­den lisää­mi­nen ja sen hyö­dyn­tä­mi­nen yhteis­kun­nal­lis­ten haas­tei­den rat­kai­se­mi­seen. Toimintaamme rahoittaa vuosina 2017 – 2018 Koneen Säätiö.

Oletko kiin­nos­tu­nut jonkin artik­ke­limme uudel­leen­jul­kai­susta? Haluatko tarjota omaa juttuasi AntroBlogiin? Ota yhteyttä toimitus@​antroblogi.​fi

AntroBlogin tekijät 2016 – 2017

Ninnu Koskenalho, VTM
Päätoimittaja
Suvi Jaakkola, VTM toh­to­ri­kou­lut­teva
Päätoimittaja
Saara Toukolehto, VTM
Toimituspäällikkö

Toimituskunta

Timo Kallinen, VTT
Tieteellinen arvioit­sija, vast. päätoim.
Marianna Keisalo, VTT
Tieteellinen arvioit­sija
Miia Halme-Tuomisaari
Dosentti

Toimitus

VERKKOTOIMITTAJAT:

Niina Ahola, VTK
Hilja Aunela, VTK
Bea Bergholm, VTK
Taina Cooke, VTM
Bruno Gronow
Kirsi Hellman
Emmi Holm, VTM
Emmi Huhtaniemi, VTM
Aleksi Ilpala, VTM
Tapio Kumpula, VTK
Gennady Kurushin
Pia McGowan
Eemi Nordström
Aino Pohjola, MA
Sanna Rauhala, VTK
Helmi Räisänen, VTK
Suvi Sillanpää, VTM
Sini Suomela, VTM
Kaisa Vainio, FM
Heikki Wilenius, VTM

Yhteistyökumppanit ja maininnat mediassa

logo-small

logoBLK

logo

14445940_943018719160673_5547801697344346942_n (1)Impression

rf

manalogo