Kansainvälinen liik­ku­mi­nen on osa monen ant­ro­po­lo­gin arkie­lä­mää. Keskeisiin tut­ki­mus­me­to­dei­hin kuuluva kenttätyö voi tar­koit­taa pit­kä­ai­kais­ta tut­ki­mus­jak­soa kaukana koti­maas­ta. Sen pituus voi vaihdella muu­ta­mas­ta viikosta yhteen tai kahteen vuoteen. Ulkomaan kent­tä­työ­jak­so­ja, tut­ki­ja­vaih­to­ja ja työ­suh­tei­ta voi kertyä yhteensä useiden vuosien verran. Miten niin inten­sii­vi­nen jakso onnistuu lasten kanssa? 

LUE LISÄÄ