Antropologit ovat tie­tee­na­lan syn­ty­ajois­ta lähtien olleet kiin­nos­tu­nei­ta tutkimaan muutosta: miten ihmiset elävät, mistä tulemme ja mihin suuntaan olemme menossa. Ilmastonmuutos on tullut pysyvästi osaksi sanas­toam­me ja maa­il­man­ku­vaam­me. Se on suurin ihmis­kun­nan tähän mennessä kohtaama muutos, jonka tuomat sosi­aa­li­set ilmiöt ovat ant­ro­po­lo­geil­le hyvin kiin­nos­ta­via.

LUE LISÄÄ