Artikkelit, joiden kirjoittaja on Janne Rantala

author

Voi sitä, joka ei usko heikkojen valtaan

Usein sanotaan, että historia on voit­ta­jien kir­joit­ta­maa. Suomessa sisäl­lis­so­das­ta kir­joi­tet­tiin pitkään lähinnä val­kois­ten näkö­kul­mas­ta. Monen kaupungin kes­ki­pis­tees­tä löytyy voit­ta­jaos­a­puol­ta ylistävä veistos — niin myös työ­läis­kau­pun­ki Joensuusta. Harvoin voittaja pystyy kui­ten­kaan muok­kaa­maan historiaa kokonaan ja pysyvästi mie­lei­sek­seen.

LUE LISÄÄ
author

Kuvitelkaa köyhä maa

Pystytkö kuvit­te­le­maan maan, jossa julkinen valta ei enää tarjoa kan­sa­lai­sil­le kel­vol­lis­ta kou­lu­tus­ta, päi­vä­hoi­toa, eläkettä, jal­ka­pal­lo­kent­tiä, ter­vey­den­huol­toa, toimivaa jouk­ko­lii­ken­net­tä eikä vir­kis­ty­sa­luei­ta? Hoivan sijaan valtio tarjoaa his­to­rial­lis­ta totuutta ja jär­jes­tys­tä.

LUE LISÄÄ
author

Uneen Afrikan rytmein

Räp-muusi­koi­den osal­lis­tu­mis­ta yhteis­kun­nal­li­seen debattiin Mosambikin pää­kau­pun­gis­sa Maputossa tutkinut kult­tuu­ri­tie­tei­den toh­to­rio­pis­ke­li­ja, tie­de­toi­mit­ta­ja ja kolum­nis­ti Janne Rantala kir­joit­taa kolum­nis­saan afrik­ka­lai­sen musiikin tah­ti­la­jeis­ta, ja niiden paran­ta­vas­ta voimasta hen­ki­lö­koh­tais­ten koke­muk­sien­sa pohjalta. Millainen voima musii­kil­la voikaan olla?

LUE LISÄÄ
author

Hetkutusta

Monikansallisessa popu­lää­ri­kult­tuu­ris­sa vuosi 2014 muis­te­taan twerk­kauk­ses­ta ja vuosi 2015 helposti opit­ta­vas­ta qua­dra­din­ho-tans­si­liik­kees­tä. Mosambikin perin­tei­siin tans­si­tyy­lei­hin ja niistä ammen­ta­vaan urbaaniin mar­ra­ben­taan taka­muk­sen pyö­ri­tys­liik­keet, eli suomeksi van­has­taan hetkutus, ovat kuitenkin kuuluneet aina.

LUE LISÄÄ