Tieteelliset kon­fe­rens­sit näyt­täy­ty­vät opis­ke­li­joil­le usein etäisenä ammat­ti­lais­ten areenana. Keskusteluun ei uskalla osal­lis­tua, koska kokemus puuttuu. Mistä ant­ro­po­lo­gin uraa aloit­te­le­vat opis­ke­li­jat voisivat saada itse­luot­ta­mus­ta argu­men­taa­tioon ja mah­dol­li­suu­den näyttää omaa osaa­mis­taan? Toukokuussa Antropologipäivillä jär­jes­tet­tiin kon­fe­rens­sin historian ensim­mäi­nen opis­ke­li­ja­pa­nee­li.

LUE LISÄÄ