Artikkelit, joiden kirjoittaja on Antu Sorainen

author

Tom of Finland the Movie – kruunaako sodan perintö suomalaisen homon?

Tom of Finland -elokuva herättää kes­kus­te­lua myös Suomen ulko­puo­lel­la. Miltä elokuva ja sen vas­taan­ot­to näyttävät Ruotsista käsin? Ruotsalainen homomedia haluaa olla näkyvästi osal­li­se­na elokuvan keskeisen homo­hah­mon ”tuot­ta­ja­na”, Touko Laaksosen taiteen suo­je­li­ja­na ja tun­ne­tuk­si tekijänä. Sodan ja homo­fo­bian koros­ta­mi­nen Laaksosen taiteen ja elokuvan kehyksenä on kiin­nos­ta­vaa.

LUE LISÄÄ
author

Orlando ei ole sattuma

Pride-marsseja, Orlandon surmia ja queer-kult­tuu­rei­ta ana­ly­soi­va kak­sio­sai­nen jut­tusar­ja jatkuu. Jokainen lesbo, homo ja trans* tietää täs­mäl­leen, missä ei voi suudella, missä pitää irrottaa käsi kädestä, missä voi pukeutua ja elehtiä queeristi, missä voi flirt­tail­la, kenen silmissä katseen voi antaa viipyä ja kenelle voi kertoa elä­mäs­tään yksi­tyis­koh­tia. Joskus kuitenkin sattuu erheitä, tai iskee halu haastaa rajoja tie­toi­ses­ti. Tulos voi olla suoran tai epäsuoran väki­val­lan kohteeksi jou­tu­mi­nen.

LUE LISÄÄ
author

Orlandon perintö

Näkyminen Pride-paraa­tis­sa on muuttunut viime vuosina syvästi poliit­ti­sek­si esi­mer­kik­si monille sateen­kaa­ri­per­heil­le, HIV+-järjestöille ja trans*-ihmisille. Samalla kul­ku­ee­seen liit­ty­mi­nen tai sille hur­raa­mi­nen on kas­vat­ta­nut suo­sio­taan moni­nai­suut­ta ja tasa-arvoa kan­nat­ta­vien hete­roi­den kes­kuu­des­sa. Pride-marssit ovat nyt säh­köis­ty­neet uudelleen flo­ri­da­lai­seen lati­no­ho­moklu­biin tehdyn mas­sa­mur­hais­kun vuoksi. Queer-yhteisö on Orlandon tapah­tu­mien vuoksi kaik­kial­la vakavasti jär­kyt­ty­nyt. Miksi osa yhteisöä kiel­täy­tyy olemasta mukana Priden spek­taak­ke­lis­sa? Kaksiosaisen artik­ke­lin toinen osa jul­kais­taan huomenna. 

LUE LISÄÄ